How to Not Get Slammed in the Guard

0
711
How to Not Get Slammed in the Guard

In the Guard

Stephan Kesting shows how not to get slammed in the closed guard or the triangle choke.

Brazilian Jiu Jitsu Techniques

Follow our Social Media!