How to do the stomping triangle in Jiu-Jitsu

0
872
How to do the Easiest Move in Jiu-Jitsu

The Stomping Triangle

The ‘stomping triangle’ submission from spider guard, as taught by Elliott Bayev.

Brazilian Jiu Jitsu Techniques

Follow our Social Media!